Size Comparison : 07 Series August 07 2014

Billingham 07 Series (207 vs 307 vs 307L) Size Comparison

วันนี้ทางร้านได้นำรูปเปรียบเทียบ ระหว่างแต่ละรุ่นใน 07 Series มาให้ดูกันครับ

โดยใน Series นี้จะมีด้วยกันอยู่ 4 รุ่น ไล่ตั้งแต่ 107 ตัวเล็กสุด, 207, 307, และตัวล่าสุด 307L ครับ

 

เริ่มกันที่ เปรียบเทียบระหว่าง Billingham 207 กับ 307 ครับ

โดยที่จากขนาดแล้วตัว 307 จะกว้างกว่า 207 อยู่นิดหน่อยครับ ส่วนความสูงกับหนาของกระเป๋าจะเท่ากันเลย

 

รูปแรกเทียบกันระหว่าง 207 (ซ้าย) กับ 307 (ขวา)

 

207 (บน) กับ 307 (ล่าง)

 

207 (ขวา) กับ 307 (ซ้าย)

 

คู่ต่อมาเทียบกันระหว่าง Billingham 307 กับ 307L307 Khaki Chocolate (ซ้าย) กับ 307L Sage Chocolate (ขวา)

 

307 Khaki Chocolate (ซ้าย) กับ 307L Sage Chocolate (ขวา)

 

307 Khaki Chocolate (บน) กับ 307L Sage Chocolate (ล่าง)

 

307 Khaki Chocolate (ตัวนอก) กับ 307L Sage Chocolate (ตัวใน)

 

ชุดสุดท้ายเป็นรูปเทียบระหว่าง Billingham 207 กับ Hadley Pro รุ่นยอดนิยมครับ

 

Billingham Hadley Pro (ซ้าย) กับ Billingham 207 (ขวา)

 

Billingham Hadley Pro (ซ้าย) กับ Billingham 207 (ขวา)